През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 2 случая на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 31 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 29 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 501 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-31).
По категории съобщените случаи са: 74 възможни, 353 вероятни и 74 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 15867 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 21547 случая. Отклонението от предходната година е (-5680).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 5 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 70 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 80 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 280 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-18).
По категории съобщените случаи са: 93 възможни, 177 вероятни и 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 6700 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7486 случая. Отклонението от предходната година е (-786).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 2 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 33 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 64 случая. Отклонението от предходната година е (-31).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 72 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 71 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 3 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 41 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (29).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 6 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 81 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 139 случая. Отклонението от предходната година е (-58).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 10 случая на Лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 76 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 109 случая. Отклонението от предходната година е (-33).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. е регистриран 1 случай на легионелоза в област София-град.По категории съобщеният случай е потвърден.Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (5).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 11 случая на Марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 9 вероятни и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 52 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 81 случая. Отклонението от предходната година е (-29).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 35 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (10).
По категории съобщените случаи са: 18 вероятни и 17 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 889 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 518 случая. Отклонението от предходната година е (371).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 8 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-19).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1383 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1039 случая. Отклонението от предходната година е (344).

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 20 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (-21).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 231 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 189 случая. Отклонението от предходната година е (42).

 Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. са регистрирани 74 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са: 26 възможни, 37 вероятни и 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2128 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3052 случая. Отклонението от предходната година е (-924).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2017г. e регистриран 1 случай на хеморагична треска с бъбречен синдром в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (4).

Абонамент за новини