Начало
Външна оценка на качеството към НЦЗПБ

spasen15.04.2016

Заявка за участие Микробиология - I цикъл 2016

Срок за регистрация: 11.05.2016г.

Отчитането и интерпретацията на антибиограмите ще се извърши по EUCAST.

spasen14.03.2016

Паразитология - I цикъл 2016

Срок за регистрация и превод на сумите за участие: 01.04.2016 г.

spasen20.11.2015

СПИСЪК  на лаборатории, участници във втори цикъл на външен контрол по диагностика на хепатитни вируси на лабораториите в България - НОЕМВРИ 2015 г. >>>

spasen18.11.2015

СПИСЪК  на лаборатории, участвали в провеждането на външен лабораторен контрол през 2015 г., IІ-ри цикъл, контролирани от Национална референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола”, Отдел Вирусология, НЦЗПБ >>>

продължава>
 

Контрол на качеството - НЦЗПБ © 2012 Всички права запазени