Начало
Външна оценка на качеството към НЦЗПБ
spasen02.07.2015
Референтни стойности - бактериология – април 2015 >>>

spasen27.05.2015

СПИСЪК на участниците в първия цикъл на външен контрол по диагностика на херпесни вируси на лабораториите в България – април 2015 >>>

spasen25.05.2015
Участници в цикъл м.май 2015г. на контрола, проведен от лаб. "Рикетсии и тъканни култури" за хламидия трахоматис IgG антитела, поличили сертификат >>>
spasen19.05.2015
Резултати - Списък на участниците във външния лабораторен контрол по диагностика на хепатитни вируси на лабораториите в България МАЙ 2015 г. >>>
КОДОВЕ на лаборатории, участвали в провеждането на външен лабораторен контрол през 2015г, І-ви цикъл, контролирани от референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола”, отдел Вирусология, НЦЗПБ >>>

spasen18.05.2015

Резултати - Списък на участниците във външния лабораторен контрол по диагностика на НІV на лабораториите в България МАЙ 2015 г. >>>

spasen08.05.2015
За интерпретацията на резултатите от външния контрол по микробиология за І-ви контролен цикъл за 2015 г. (месец май) да се използва ъпдейт на CLSI от януари 2014. Можете да го изтеглите -Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement >>>

spasen26.03.2015
Заявка за участие в  I-ви цикъл на междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория "Микробиология" - МАЙ 2015
Срок за регистрация: 30.04.2015 г. - Актуализирайте данните за лабораторията - участник, преди да попълните заявка за участие, тук >>>
spasen05.03.2015
Заявка за участие в  I-ви цикъл на междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория "Паразитология" - МАЙ 2015
Срок за регистрация: 25.03.2015 г.  >>>
spasen06.02.2015
Заявка за участие в  I-ви цикъл на междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория "Вирусология" - Диагностика на вирусните инфекции - МАЙ 2015
Срок за регистрация: 31.03.2015 г.  >>>
spasen01.12.2014
СПИСЪК на участниците във втория цикъл на външен контрол по диагностика на херпесни вируси на лабораториите в България – ноември 2014 >>>
spasen21.11.2014

СПИСЪК на участниците във втори цикъл на външен контрол по диагностика на херпесни вируси на лабораториите в България – ноември 2014 >>>

spasen18.11.2014
К О Д О В Е и резултати на лаборатории, участвали в провеждането на външен лабораторен контрол през 2014 г., ІI-ри цикъл, контролирани от референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола”, отдел Вирусология, НЦЗПБ  >>>
spasen18.11.2014

Списък на участниците във втория цикъл на външен лабораторен контрол по диагностика на НІV на лабораториите в България - ноември 2014 г. >>>

spasen18.11.2014

Списък на участниците във втория цикъл на външен контрол по серологична диагностика на хламидия трахоматис на лабораториите в България – месец ноември 2014 г.>>>


spasen09.09.2014
Уважаеми потребители,
Можете да попълвалвате Заявка за участие във II-ри цикъл - Вирусология след като актуализирате данните за лабораторията, ако има промени.
Администратор контрол

spasen05.06.2014
Уважаеми потребители,
Можете да попълвалвате резултати Микробиология
Администратор контрол

spasen02.06.2014

К О Д О В Е   на лаборатории, участвали в провеждането на външен

лабораторен контрол през 2014г, І-ви цикъл, контролирани от референтна

лаборатория „Морбили, паротит, рубеола”, отдел Вирусология, НЦЗПБ >>>
spasen26.05.2014
Външна оценка на качеството 2014 

ОТДЕЛ „ВИРУСОЛОГИЯ” - НЦЗПБ

НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ХЕРПЕСНИ И ОНКОГЕННИ ВИРУСИ

Резултати от проведен външен контрол Април 2014 г. >>>

spasen26.05.2014
Външна оценка на качеството 2014 
Резултати външен лабораторен контрол по диагностика на хепатитни вируси на лабораториите в България – Май 2014 г. >>>

spasen23.05.2014
Външна оценка на качеството 2014 
Резултати външен лабораторен контрол по диагностика на НІV на лабораториите в България – Май 2014 г. >>>
Резултати външен лабораторен контрол Рикетсии и хламидии – Май 2014 г. >>>
spasen24.03.2014
Външна оценка на качеството 2014 - Съобщение
Микробиология
Срок за регистрация: 30 април 2014г.
Срок за изпращане на пробите: 30 май 2014г.
администратор ВОК
 spasen14.03.2014
Външна оценка на качеството 2014 - Съобщение
Моля всички лаборатории, подали заявка за участие във външна оценка на качеството I цикъл 2014 да актуализират данните за лабораториите като въведат дата и номер /или друг атрибут/ на платежния документ.
администратор ВОК
spasen 25.02.2014
Външна оценка на качеството 2014

Вирусология

Срок за регистрация: 28 март 2014г.

Срок за изпращане на пробите: 30 април 2014г.

Срок за връщане на резултатите: 16 май 2014г.

Паразитология

Срок за регистрация, заявка за участие и превеждане на сумите: 12 март 2014г.


spasen11.11.2013

Херпесни и онкогенни вируси - Формуляр за отчитане на резултати - съобщение

Поради корекция във Формуляра за отчитане на резултатите, моля въведете отново вашите отговори. >>>

spasen30.10.2013

Външен контрол, въвеждане на резултати - съобщение

За отчитане на резултатите от извършени изследвания разполагате с 60 минути. Моля, съобразете се с допустимото време за въвеждане на резултатите в системата.

spasen16.09.2013

Външен контрол - съобщение

Лабораториите, подали заявление за участие във външен контрол на качеството, следва да актуализират данните си от меню Потребител/Данни лаборатория и да попълнят данните си за извършено плащане за участие.

spasen17.09.2013

Външен контрол - съобщение

Лабораториите, учатвали в I-ви цикъл на външния контрол на качеството и платили за участие и за двата цикъла е необходимо да попълнят заявка за участие във II-ри цикъл, от меню Оценка 2013/Заявка за участие.

 

Контрол на качеството - НЦЗПБ © 2012 Всички права запазени