>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
52 седмица (2011-12-26 - 2012-01-01)

През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 20 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит . Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са съобщени 34 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20 случая. Отклонението от предходната година е (14).
През 52 седмица на 2011 г. е регистриран 1 случай на БММЕ с неуточнена етиология в София област. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 79 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 70 случая. Отклонението от предходната година е (9).

През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-8).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 3 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (2).

През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната e съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).
През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 688 случая. Отклонението от предходната седмица е (-49).
По категории съобщените случаи са: 45 възможни, 643 вероятни и 0 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 26 969 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 344 случая. Отклонението от предходната година е (7625).
 Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 3 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщени случаи са: 2 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 204 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 218 случая. Отклонението от предходната година е (-14).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщен случай. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 238 случая. Отклонението от предходната седмица е (-62).
По категории съобщените случаи са: 42 възможни, 186 вероятни и 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 20 091 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 18 736 случая. Отклонението от предходната година е (1355).
 Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 675 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 506 случая. Отклонението от предходната година е (169).
 Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. в НЦЗПБ не са съобщени нови заболели. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината към настоящата седмица общият брой на случаите с морбили е 157. За същия период на миналата година общият брой на случаите с морбили е 21975. Отклонението от предходната година е (-21818).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая на заболяването. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).
През 52 седмица на 2011 г. е регистрирани 1 случай на кампилобактериоза Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 30 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (29).

През 52 седмица на 2011 г. е регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е: потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 47 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 60 случая. Отклонението от предходната година е (-13).
 Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 460 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 536 случая. Отклонението от предходната година е (-80).
 Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

През 52 седмица на 2011 г. e регистриран 1 случай на лаймска борелиоза в област Русе. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 587 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 598 случая. Отклонението от предходната година е (-11).
 Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 2 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщени случаи са: 1 вероятен и 1 потвърден
От началото на годината в страната са съобщени 405 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 463 случая. Отклонението от предходната година е (-58).
През 52 седмица на 2011 г. 1 регистриран 1 случай на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е: вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.
През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 147 случая. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са: 74 вероятни и 73 потвърдени.
Най-голям брой случаи са съобщени от регионите: Пазарджик (22 случая), Пловдив (16 случая), Враца (15 случая), Хасково (14 случая).
От началото на годината в страната са съобщени 6427 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3192 случая. Отклонението от предходната година е (3235).
 Увеличи изображението  Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 14 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-6).
По категории съобщените случаи са: 14 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 346 случая. За същия период през изминалата година няма данни за случаи от ротавирусен гастроентерит.

През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории всички съобщени случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 868 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1121 случая. Отклонението от предходната година е (-253).
 Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. са регистрирани 69 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-25).
По категории съобщените случаи са: 9 възможни, 53 вероятни и 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2589 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2553 случая. Отклонението от предходната година е (36).
 Увеличи изображението
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи случай на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период на миналата година в страната са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 52 седмица на 2011 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015