>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
51 седмица (2014-12-15 - 2014-12-21)

През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 52 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 59 случая. Отклонението от предходната година е (-7).
През 51 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на пневмококов менингит в област Плевен. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 3 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (2).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 589 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-260).
По категории съобщените случаи са: 31 възможни, 481 вероятни, 77 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 22146 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 37736 случая. Отклонението от предходната година е (-15590).
 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 212 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 207 случая. Отклонението от предходната година е (5).
 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 245 случая. Отклонението от предходната седмица е (-91).
По категории съобщените случаи са: 76 възможни, 166 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 19009 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 18977 случая. Отклонението от предходната година е (32).
 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 373 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 324 случая. Отклонението от предходната година е (49).
 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).


През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (3).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-4).
От началото на годината в страната са регистрирани 142 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 86 случая. Отклонението от предходната година е (56).

През 51 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на коклюш в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 55 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 90 случая. Отклонението от предходната година е (-25).
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 303 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 256 случая. Отклонението от предходната година е (47).
 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (4).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 18 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 4 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 351 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 337 случая. Отклонението от предходната година е (14).
 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 51 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на лептоспироза в област Пловдив. Отклонението от предходната седмица е (-1). По категории съобщеният случай е потвърден..
От началото на годината в страната са регистрирани 45 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (36).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 5 случая. Отклонението от предходната година е (4).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 335 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 387 случая. Отклонението от предходната година е (-52).

През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 43 случая. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 18 вероятни, 24 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1306 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2550 случая. Отклонението от предходната година е (-1244).

 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 41 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени, .
От началото на годината в страната са съобщени 1828 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1695 случая. Отклонението от предходната година е (133).
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната седмица е (11)
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 13 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 635 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 652 случая. Отклонението от предходната година е (-17).
 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. са регистрирани 94 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-44).
По категории съобщените случаи са: 38 възможни, 44 вероятни, 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3792 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4068 случая. Отклонението от предходната година е (-276).
 Увеличи изображението
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 51 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014