>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
15 седмица (2014-04-07 - 2014-04-13)

През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на пневмококов менингит в областите Бургас и Ямбол. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (3).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 726 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (56).
По категории съобщените случаи са: 31 възможни, 576 вероятни, 119 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 8239 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19655 случая. Отклонението от предходната година е (-11416).

 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на ККХТ. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 43 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 61 случая. Отклонението от предходната година е (-18).

 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 256 случая. Отклонението от предходната седмица е (-33).
По категории съобщените случаи са: 75 възможни, 175 вероятни и 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 4082 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3747 случая. Отклонението от предходната година е (335).

 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. e регистриран 1 случай на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 51 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 46 случая. Отклонението от предходната година е (5).

 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).


През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (9).
През 15 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 27 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20 случая. Отклонението от предходната година е (7).
През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 15 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 26 случая. Отклонението от предходната година е (-11).

През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 75 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 57 случая. Отклонението от предходната година е (18).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на коремен тиф в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (1). По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).
През 15 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област Стара Загора. Отклонението от предходната седмица е (1). По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (3).
През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 12 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 51 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната година е (30).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. e регистриран 1 случай на легионелоза в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (1). По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая на листериоза. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).
През 15 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на марсилска треска в област Пловдив. Отклонението от предходната седмица е (0). По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.
През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 24 случая. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 4 възможни, 7 вероятни, 13 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 344 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1165 случая. Отклонението от предходната година е (-821).

 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 36 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 499 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 407 случая. Отклонението от предходната година е (92).

През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 134 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 94 случая. Отклонението от предходната година е (40).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. са регистрирани 93 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-37).
По категории съобщените случаи са: 18 възможни, 55 вероятни, 20 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1554 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1686 случая. Отклонението от предходната година е (-132).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014