>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
34 седмица (2014-08-18 - 2014-08-24)

През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област Ямбол. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 34 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 40 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 84 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-57).
По категории съобщените случаи са: 8 възможни, 70 вероятни, 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17135 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 32522 случая. Отклонението от предходната година е (-15387).
 Увеличи изображението
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 132 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 150 случая. Отклонението от предходната година е (-18).
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 736 случая. Отклонението от предходната седмица е (20).
По категории съобщените случаи са: 232 възможни, 492 вероятни и 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 12835 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12626 случая. Отклонението от предходната година е (209).
 Увеличи изображението
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 20 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 233 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 209 случая. Отклонението от предходната година е (24).
 Увеличи изображението
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).

През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 14 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 34 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на кампилобактериоза в област Ямбол. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 98 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 62 случая. Отклонението от предходната година е (36).

През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 43 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 65 случая. Отклонението от предходната година е (-22).
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 210 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 188 случая. Отклонението от предходната година е (22).
 Увеличи изображението
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (7).

През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 239 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 219 случая. Отклонението от предходната година е (20).
 Увеличи изображението
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 6 случая на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни, 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 27 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (22).
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 23 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
Па категории съобщените случаи са: 14 вероятни, 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 246 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 316 случая. Отклонението от предходната година е (-70).


През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 5 вероятни, 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 730 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1801 случая. Отклонението от предходната година е (-1071).
 Увеличи изображението
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 107 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (42).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1062 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 959 случая. Отклонението от предходната година е (103).
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 33 случая. Отклонението от предходната седмица е (16)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 383 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 447 случая. Отклонението от предходната година е (-64).
  Увеличи изображението
През 34 седмица на 2014 г. са регистрирани 7 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-14).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 5 вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 2830 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2843 случая. Отклонението от предходната година е (-13).
   Увеличи изображението
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 34 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 34 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ХТБС в област Добрич. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014