>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
15 седмица (2015-04-06 - 2015-04-12)

През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология област София-град. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 20 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 15 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на пневмококов менингит в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на менингит, причинен от H. influenzae в област Варна. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 480 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-125).
По категории съобщените случаи са: 25 възможни, 429 вероятни, 26 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 9580 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8239 случая. Отклонението от предходната година е (1341).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на ККХТ. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 4 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 47 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 43 случая. Отклонението от предходната година е (4).

 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 289 случая. Отклонението от предходната седмица е (37).
По категории съобщените случаи са: 92 възможни, 189 вероятни и 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 4252 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4082 случая. Отклонението от предходната година е (170).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 30 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 51 случая. Отклонението от предходната година е (-21).

 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (1).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-12).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са регистрирани 22 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 27 случая. Отклонението от предходната година е (-5).
През 15 седмица на 2015 г. e регистриран 1 случай на коклюш в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 13 случая. За същия период през изминалата година са съобщени 15 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на колиентерити.. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 75 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 75 случая. Отклонението от предходната година е (0).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 23 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 51 случая. Отклонението от предходната година е (-28).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на лептоспироза в област Ямбол. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са регистрирани 6 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (5).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 15 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на марсилска треска в област Варна. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са: 5 възможни, 4 вероятни, 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 394 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 344 случая. Отклонението от предходната година е (50).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 33 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 491 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 499 случая. Отклонението от предходната година е (-8).
През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 168 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 150 случая. Отклонението от предходната година е (18).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. са регистрирани 111 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-71).
По категории съобщените случаи са: 41 възможни, 63 вероятни, 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1964 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1554 случая. Отклонението от предходната година е (410).
 Увеличи изображението
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на туларемия.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 15 случая на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (15).
През 15 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015