>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
43 седмица (2014-10-20 - 2014-10-26)

През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 44 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 47 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 43 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на пневмококов менингит в област Стара Загора. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 191 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-37).
По категории съобщените случаи са: 18 възможни, 142 вероятни, 31 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18146 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 34016 случая. Отклонението от предходната година е (-15870).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 178 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 178 случая. Отклонението от предходната година е (0).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 341 случая. Отклонението от предходната седмица е (-9).
По категории съобщените случаи са: 109 възможни, 228 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16850 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 16634 случая. Отклонението от предходната година е (216).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 9 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 340 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 287 случая. Отклонението от предходната година е (53).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (6).
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 124 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 68 случая. Отклонението от предходната година е (56).

През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са регистрирани 52 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 76 случая. Отклонението от предходната година е (-24).
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 267 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 225 случая. Отклонението от предходната година е (42).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (7).

През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 304 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 291 случая. Отклонението от предходната година е (13).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 41 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (34).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-3).
От началото на годината в страната са съобщени 335 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 386 случая. Отклонението от предходната година е (-51).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 25 случая. Отклонението от предходната седмица е (-9).
По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 11 вероятни, 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 986 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2195 случая. Отклонението от предходната година е (-1209).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 34 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени, .
От началото на годината в страната са съобщени 1542 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1513 случая. Отклонението от предходната година е (29).

През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната седмица е (5)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 553 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 572 случая. Отклонението от предходната година е (-19).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. са регистрирани 43 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщените случаи са: 12 възможни, 25 вероятни, 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3089 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3097 случая. Отклонението от предходната година е (-8).
 Увеличи изображението
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 43 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014