>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
33 седмица (2014-08-11 - 2014-08-17)

През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са съобщени 33 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 40 случая. Отклонението от предходната година е (-7).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 141 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщените случаи са: 8 възможни, 116 вероятни, 17 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17051 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 32400 случая. Отклонението от предходната година е (-15349).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 127 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 146 случая. Отклонението от предходната година е (-19).

През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 716 случая. Отклонението от предходната седмица е (69).
По категории съобщените случаи са: 222 възможни, 471 вероятни и 23 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 12099 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11938 случая. Отклонението от предходната година е (161).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 17 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 213 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 192 случая. Отклонението от предходната година е (21).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 14 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 97 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 61 случая. Отклонението от предходната година е (36).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 41 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 65 случая. Отклонението от предходната година е (-24).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 198 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 173 случая. Отклонението от предходната година е (25).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (8).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 236 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 210 случая. Отклонението от предходната година е (26).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на лептоспироза в облистите Стара Загора и Ловеч . Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 21 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (17).

През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 22 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (8).
Па категории съобщените случаи са: 10 вероятни, 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 223 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 293 случая. Отклонението от предходната година е (-70).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 6 вероятни, 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 717 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1772 случая. Отклонението от предходната година е (-1055).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 65 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (14).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 955 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 872 случая. Отклонението от предходната година е (83).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната седмица е (2)
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 15 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 350 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 432 случая. Отклонението от предходната година е (-82).
През 33 седмица на 2014 г. са регистрирани 21 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 4 възможни, 15 вероятни, 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2823 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2833 случая. Отклонението от предходната година е (-18).
През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).

През 33 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 33 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ХТБС в област Смолян. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014