>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
39 седмица (2014-09-22 - 2014-09-28)

През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 39 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област Пловдив. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 42 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 44 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 39 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на пневмококов менингит в област Сливен. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).

През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 64 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са: 8 възможни, 51 вероятни, 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17467 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 32956 случая. Отклонението от предходната година е (-15489).
 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 163 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 164 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 379 случая. Отклонението от предходната седмица е (-109).
По категории съобщените случаи са: 114 възможни, 249 вероятни и 16 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 15456 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15231 случая. Отклонението от предходната година е (225).
 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 8 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 304 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 261 случая. Отклонението от предходната година е (43).
 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (7).
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 114 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 64 случая. Отклонението от предходната година е (50).

През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са регистрирани 50 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 75 случая. Отклонението от предходната година е (-25).
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 241 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 214 случая. Отклонението от предходната година е (27).
 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (7).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната година е (-5).
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 7 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 276 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 269 случая. Отклонението от предходната година е (7).
 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на лептоспироза в областите: Габрово, Ловеч и Русе по 1 сл. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 39 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (33).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-3).
Па категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 321 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 379 случая. Отклонението от предходната година е (-58).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната седмица е (-8).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 6 вероятни, 13 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 857 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2012 случая. Отклонението от предходната година е (-1155).
 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 52 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 5 вероятни, 47 потвърдени, .
От началото на годината в страната са съобщени 1404 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1357 случая. Отклонението от предходната година е (47).
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 30 случая. Отклонението от предходната седмица е (6)
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 29 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 494 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 532 случая. Отклонението от предходната година е (-38).
 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. са регистрирани 27 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са: 6 възможни, 20 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2914 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2936 случая. Отклонението от предходната година е (-22).
 Увеличи изображението
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 39 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014