>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
42 седмица (2014-10-13 - 2014-10-16)

През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 42 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 44 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 47 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).

През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 228 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (79).
По категории съобщените случаи са: 20 възможни, 180 вероятни, 28 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17955 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 33651 случая. Отклонението от предходната година е (-15696).
 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 4 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 176 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 173 случая. Отклонението от предходната година е (3).

 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 350 случая. Отклонението от предходната седмица е (22).
По категории съобщените случаи са: 122 възможни, 221 вероятни и 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16509 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 16302 случая. Отклонението от предходната година е (207).
 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 12 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 331 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 280 случая. Отклонението от предходната година е (51).
 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).

През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (6).

През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 120 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 66 случая. Отклонението от предходната година е (54).
През 42 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на коклюш в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 52 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 76 случая. Отклонението от предходната година е (-24).
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 257 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 221 случая. Отклонението от предходната година е (36).
 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (7).
През 42 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област Кюстендил. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 6 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 304 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 288 случая. Отклонението от предходната година е (13).
 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 41 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (34).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
Па категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 335 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 384 случая. Отклонението от предходната година е (-49).
През 42 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на менингококова инфекция в област Стара загора. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 34 случая. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 20 вероятни, 13 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 961 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2147 случая. Отклонението от предходната година е (-1186).

 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 29 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщените случаи са потвърдени, .
От началото на годината в страната са съобщени 1508 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1493 случая. Отклонението от предходната година е (15).
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната седмица е (-5)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 537 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 557 случая. Отклонението от предходната година е (-20).
 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. са регистрирани 50 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (9).
По категории съобщените случаи са: 10 възможни, 30 вероятни, 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3046 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3044 случая. Отклонението от предходната година е (2).
 Увеличи изображението
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 42 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014