>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
26 седмица (2015-06-22 - 2015-06-28)

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 29 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 27 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит в област Плевен. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са регистрирани 3 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).

През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 519 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-79).
По категории съобщените случаи са: 51 възможни, 438 вероятни, 30 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16733 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15315 случая. Отклонението от предходната година е (1418).
 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 4 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 92 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 90 случая. Отклонението от предходната година е (2).
 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 410 случая. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са: 130 възможни, 260 вероятни и 20 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 8134 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7869 случая. Отклонението от предходната година е (265).
 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 5 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 67 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 114 случая. Отклонението от предходната година е (-47).

 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (2).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-12).

През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 5 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 49 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 66 случая. Отклонението от предходната година е (-17).
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 18 случая. За същия период през изминалата година са съобщени 30 случая. Отклонението от предходната година е (-12).
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на колиентерити.. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 143 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 138 случая. Отклонението от предходната година е (5).
 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-8).
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 14 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 121 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 169 случая. Отклонението от предходната година е (-48).
 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (6).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
.
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 7 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 83 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 127 случая. Отклонението от предходната година е (-44).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая Отклонението от предходната година е (1).
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната седмица е (-11).
По категории съобщените случаи са: 8 вероятни, 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 614 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 576 случая. Отклонението от предходната година е (38).
 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 24 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 825 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 686 случая. Отклонението от предходната година е (139).

 През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 47 случая. Отклонението от предходната седмица е (18).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 398 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 265 случая. Отклонението от предходната година е (133).
 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. са регистрирани 76 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са: 23 възможни, 42 вероятни, 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3072 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2615 случая. Отклонението от предходната година е (457).
 Увеличи изображението
През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на туларемия.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 15 случая на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (15).

През 26 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015