>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
4 седмица (2015-01-19 - 2015-01-25)

През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология област Габрово. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 569 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-53).
По категории съобщените случаи са: 63 възможни, 436 вероятни, 70 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2682 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2157 случая. Отклонението от предходната година е (525).
 Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на ККХТ. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на вирусен менингит и менингоенцефалит в област Велико Търново. Отклонението от предходната седмица е
(-1). По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
 Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 277 случая. Отклонението от предходната седмица е (14).
По категории съобщените случаи са: 79 възможни, 192 вероятни и 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1164 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1104 случая. Отклонението от предходната година е (60).

 Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
 Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 6 случая. За същия период през изминалата година са съобщени 2 случая. Отклонението от предходната година е (4).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 33 случая. Отклонението от предходната година е (-18).
 Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
 Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на марсилска треска. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая Отклонението от предходната година е (-1).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 35 случая. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 9 вероятни, 23 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 142 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 88 случая. Отклонението от предходната година е (54).
 Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 33 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-15). По категории съобщените случаи са: 4 вероятни, 29 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 165 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 135 случая. Отклонението от предходната година е (30).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 34 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 35 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
  Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 148 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-9).
По категории съобщените случаи са: 49 възможни, 79 вероятни, 20 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 412 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 402 случая. Отклонението от предходната година е (10).
 Увеличи изображението
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 04 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 4 случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (4).
През 04 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015