>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
30 седмица (2015-07-20 - 2015-07-26)

През 29 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на антракс в област Варна..
Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 31 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 31 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит . Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от
H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 3 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (3).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 211 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-183).
По категории съобщените случаи са: 22 възможни, 152 вероятни, 37 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18156 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 16507 случая. Отклонението от предходната година е (1649).  Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 4 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 108 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 113 случая. Отклонението от предходната година е (-5).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 631 случая. Отклонението от предходната седмица е (13).
По категории съобщените случаи са: 164 възможни, 436 вероятни и 31 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 10363 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10070 случая. Отклонението от предходната година е (293).  Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 12 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-15).
По категории съобщените случаи са 25 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 118 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 161 случая. Отклонението от предходната година е (-43).  Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (2).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-13).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 5 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 70 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 90 случая. Отклонението от предходната година е (-20).
През 30 седмица на 2015 г. e регистриран 1 случай на коклюш в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 21 случая. За същия период през изминалата година са съобщени 39 случая. Отклонението от предходната година е (-18).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 11 случая на колиентерити.. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 183 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 171 случая. Отклонението от предходната година е (12).  Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-8).
През 30 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област Перник. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на кърлежов енцефалит в област Перник. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (2).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 19 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 187 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 222 случая. Отклонението от предходната година е (-35).  Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 30 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на лептоспироза в област Благоевград. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 5 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 105 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 170 случая. Отклонението от предходната година е (-65).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая Отклонението от предходната година е (2).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 28 случая. Отклонението от предходната седмица е (9).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 14 вероятни, 13 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 700 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 658 случая. Отклонението от предходната година е (42).  Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 18 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 16 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 893 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 790 случая. Отклонението от предходната година е (103).
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 25 случая. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 524 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 303 случая. Отклонението от предходната година е (221).  Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. са регистрирани 33 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-21).
По категории съобщените случаи са: 7 възможни, 23 вероятни, 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3280 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2762 случая. Отклонението от предходната година е (518).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на туларемия.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 16 случая на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (16).
През 30 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015