>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
13 седмица (2015-03-23 - 2015-03-29)

През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 19 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 13 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на ботулизъм в област Търговище. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 697 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (83).
По категории съобщените случаи са: 51 възможни, 577 вероятни, 69 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 8495 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6843 случая. Отклонението от предходната година е (1652).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на ККХТ. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 5 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 41 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 36 случая. Отклонението от предходната година е (5).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 300 случая. Отклонението от предходната седмица е (18).
По категории съобщените случаи са: 93 възможни, 197 вероятни и 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3711 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3537 случая. Отклонението от предходната година е (174).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 30 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 42 случая. Отклонението от предходната година е (-12).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (1).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-12).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-4).
От началото на годината в страната са регистрирани 20 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 26 случая. Отклонението от предходната година е (-6).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 12 случая. За същия период през изминалата година са съобщени 11 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 8 случаи на колиентерити.. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 64 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 70 случая. Отклонението от предходната година е (-6).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 34 случая. Отклонението от предходната година е (-16).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза . Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са регистрирани 5 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (4).

През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
.
През 13 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на марсилска треска в област Кюстендил. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая Отклонението от предходната година е (-1).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 7 вероятни, 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 364 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 297 случая. Отклонението от предходната година е (67).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 28 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 26 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 427 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 428 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 138 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 120 случая. Отклонението от предходната година е (18).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. са регистрирани 164 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-18).
По категории съобщените случаи са: 51 възможни, 101 вероятни, 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1671 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1331 случая. Отклонението от предходната година е (340).
 Увеличи изображението
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на туларемия.
Отклонението от предходната седмица е (-3).
От началото на годината в страната са регистрирани 15 случая на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (15).
През 13 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015