>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
16 седмица (2014-04-14 - 2014-04-20)

През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 16 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 18 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (3).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от
H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 628 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-98).
По категории съобщените случаи са: 31 възможни, 500 вероятни, 97 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 8867 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20961 случая. Отклонението от предходната година е (-12094).

 Увеличи изображението
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на ККХТ. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 16 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 44 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 65 случая. Отклонението от предходната година е (-21).
 Увеличи изображението
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 311 случая. Отклонението от предходната седмица е (55).
По категории съобщените случаи са: 86 възможни, 217 вероятни и 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 4393 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4038 случая. Отклонението от предходната година е (355).
 Увеличи изображението
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 51 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 52 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
 Увеличи изображението
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (8).

През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 29 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната година е (8).

През 16 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 27 случая. Отклонението от предходната година е (-11).
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 80 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 58 случая. Отклонението от предходната година е (22).
 Увеличи изображението
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 56 случая. За същия период през изминалата година са регистрира  Увеличи изображението ни 23 случая. Отклонението от предходната година е (33).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая на листериоза. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната седмица е (-8).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 10 вероятни, 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 360 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1215 случая. Отклонението от предходната година е (-855).
 Увеличи изображението
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 24 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-12). По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 523 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 430 случая. Отклонението от предходната година е (93).
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната седмица е (-11).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 155 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 113 случая. Отклонението от предходната година е (42).
 Увеличи изображението
През 16 седмица на 2014 г. са регистрирани 91 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 25 възможни, 56 вероятни, 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1645 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1800 случая. Отклонението от предходната година е (-155).
 Увеличи изображението
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 16 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014