>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
47 седмица (2014-11-17 - 2014-11-23)

През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 47 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област Търговище. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 47 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 50 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 465 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (69).
По категории съобщените случаи са: 30 възможни, 364 вероятни, 71 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 19572 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 35566 случая. Отклонението от предходната година е (-15994).
 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 9 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 8 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 197 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 190 случая. Отклонението от предходната година е (7).
 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 267 случая. Отклонението от предходната седмица е (8).
По категории съобщените случаи са: 94 възможни, 165 вероятни и 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17922 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17885 случая. Отклонението от предходната година е (37).

 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 8 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 357 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 309 случая. Отклонението от предходната година е (48).
 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (6).
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 138 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 73 случая. Отклонението от предходната година е (65).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 52 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 85 случая. Отклонението от предходната година е (-33).
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 284 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 242 случая. Отклонението от предходната година е (42).
 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 47 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област Перник. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 18 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 329 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 313 случая. Отклонението от предходната година е (16).
 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 42 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (33).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 5 случая. Отклонението от предходната година е (4).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 335 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 387 случая. Отклонението от предходната година е (-52).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 37 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 15 вероятни, 19 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1142 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2383 случая. Отклонението от предходната година е (-1241).
 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 35 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 33 потвърдени, .
От началото на годината в страната са съобщени 1671 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1614 случая. Отклонението от предходната година е (57).

През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната седмица е (1)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 595 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 615 случая. Отклонението от предходната година е (-20).

 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. са регистрирани 100 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (38).
По категории съобщените случаи са: 25 възможни, 63 вероятни, 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3373 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3442 случая. Отклонението от предходната година е (-69).
 Увеличи изображението
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 47 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014