>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
9 седмица (2015-02-23 - 2015-03-01)

През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от  H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 661 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (121).
По категории съобщените случаи са: 39 възможни, 545 вероятни, 77 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 5828 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4538 случая. Отклонението от предходната година е (1290).

 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на ККХТ. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 4 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 23 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 27 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 294 случая. Отклонението от предходната седмица е (17).
По категории съобщените случаи са: 91 възможни, 192 вероятни и 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2583 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2420 случая. Отклонението от предходната година е (163).
 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 19 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 24 случая. Отклонението от предходната година е (-5).
 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на Западнонилска треска в област Стара Загора. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (1).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-10).
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са регистрирани 12 случая. За същия период през изминалата година са съобщени 7 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 41 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 59 случая. Отклонението от предходната година е (-18).
 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 09 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област Бургас. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 23 случая. Отклонението от предходната година е (-10).
 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на марсилска треска. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 09 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на менингококова инфекция в област Плевен. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната седмица е (-23).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 7 вероятни, 13 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 288 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 198 случая. Отклонението от предходната година е (90).
 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 19 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 319 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 311 случая. Отклонението от предходната година е (8).
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната седмица е (-6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 83 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 86 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. са регистрирани 152 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са: 64 възможни, 77 вероятни, 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1089 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 872 случая. Отклонението от предходната година е (217).
 Увеличи изображението
През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 09 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на туларемия в област Стара Загора.
Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са регистрирани 12 случая на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (12).

През 09 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015