>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
29 седмица (2014-07-14 - 2014-07-20)

През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 29 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област Плевен. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден..
От началото на годината в страната са съобщени 31 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 36 случая. Отклонението от предходната година е (-5).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (4).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от
H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (-1).
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 254 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-57).
По категории съобщените случаи са: 13 възможни, 214 вероятни, 27 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16281 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 31727 случая. Отклонението от предходната година е (-15446).

 Увеличи изображението
През 29 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ККХТ в област Благоевград. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 4 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 106 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 119 случая. Отклонението от предходната година е (-13).
 Увеличи изображението
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 545 случая. Отклонението от предходната седмица е (8).
По категории съобщените случаи са: 145 възможни, 363 вероятни и 37 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 9459 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9245 случая. Отклонението от предходната година е (214).
 Увеличи изображението
През 28 седмица на 2014 г. са регистрирани 10 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 144 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 127 случая. Отклонението от предходната година е (17).
 Увеличи изображението
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 14 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (6).
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 11 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (8).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 85 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 48 случая. Отклонението от предходната година е (37).
През 29 седмица на 2014 г. e регистриран 1 случай на коклюш в област София-град.. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 37 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 56 случая. Отклонението от предходната година е (-19).
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 164 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 138 случая. Отклонението от предходната година е (26).
 Увеличи изображението
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (8).
През 29 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област Русе. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 17 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 213 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 139 случая. Отклонението от предходната година е (74).
 Увеличи изображението
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на лептоспироза в областите Добрич (3) и Габрово (1). Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни, 1 потвърден..
От началото на годината в страната са регистрирани 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (9).

През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 7 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-1).
Па категории съобщените случаи са: 6 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 157 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 205 случая. Отклонението от предходната година е (-48).


През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 22 случая. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 9 вероятни, 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 638 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1632 случая. Отклонението от предходната година е (-994).
 Увеличи изображението
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 26 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 743 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 644 случая. Отклонението от предходната година е (99).
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната седмица е (2)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 294 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 375 случая. Отклонението от предходната година е (-81).

 Увеличи изображението
През 29 седмица на 2014 г. са регистрирани 39 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са: 13 възможни, 18 вероятни, 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2741 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2766 случая. Отклонението от предходната година е (-25).

 Увеличи изображението
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 29 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014