>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
20 седмица (2015-05-11 - 2015-05-17)

През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 25 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната година е (4).
През 20 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на пневмококов менингит в област Бургас. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (2).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 768 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-73).
По категории съобщените случаи са: 47 възможни, 658 вероятни, 63 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 13067 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11866 случая. Отклонението от предходната година е (1201).

През 20 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на ККХТ в област Ямбол. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 5 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 70 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 54 случая. Отклонението от предходната година е (16).
 Увеличи изображението
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 325 случая. Отклонението от предходната седмица е (-10).
По категории съобщените случаи са: 101 възможни, 210 вероятни и 14 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 5942 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5654 случая. Отклонението от предходната година е (288).
 Увеличи изображението
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 49 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 67 случая. Отклонението от предходната година е (-18).
 Увеличи изображението
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (1).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-12).
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 33 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 44 случая. Отклонението от предходната година е (-11).

През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 13 случая. За същия период през изминалата година са съобщени 21 случая. Отклонението от предходната година е (-8).
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на колиентерити.. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 101 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 89 случая. Отклонението от предходната година е (12).
 Увеличи изображението
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-6).
През 20 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област Пловдив. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 6 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-8).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 49 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 88 случая. Отклонението от предходната година е (-39). Увеличи изображението
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 6 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (5).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 3 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 14 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 37 случая. Отклонението от предходната година е (-23).
През 20 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на менингококова инфекция в област Шумен. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая Отклонението от предходната година е (0).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 7 вероятни, 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 484 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 443 случая. Отклонението от предходната година е (41).
 Увеличи изображението
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 30 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-9).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 687 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 607 случая. Отклонението от предходната година е (80).
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 225 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 197 случая. Отклонението от предходната година е (28).
 Увеличи изображението
През 20 седмица на 2015 г. са регистрирани 104 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-24).
По категории съобщените случаи са: 26 възможни, 62 вероятни, 16 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2525 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2028 случая. Отклонението от предходната година е (497).

 Увеличи изображението
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на туларемия.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 15 случая на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (15).
През 20 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015