>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
41 седмица (2014-10-06 - 2014-10-12)

През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 41 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област Добрич. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 43 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 47 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 41 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случаи на менингит, причинен от H. influenzae в област Смолян. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).

През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 149 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (38).
По категории съобщените случаи са: 22 възможни, 112 вероятни, 15 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17727 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 33394 случая. Отклонението от предходната година е (-15667).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 172 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 169 случая. Отклонението от предходната година е (3).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 328 случая. Отклонението от предходната седмица е (-47).
По категории съобщените случаи са: 103 възможни, 213 вероятни и 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16159 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15910 случая. Отклонението от предходната година е (249).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 9 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 319 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 273 случая. Отклонението от предходната година е (46).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (7).

През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 118 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 65 случая. Отклонението от предходната година е (53).
През 41 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на коклюш в област София. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е възможен.
От началото на годината в страната са регистрирани 51 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 76 случая. Отклонението от предходната година е (-25).
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 252 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 219 случая. Отклонението от предходната година е (33).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (7).

През 41 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област Кюстендил. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 8 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 295 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 281 случая. Отклонението от предходната година е (14).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (-2).
От началото на годината в страната са регистрирани 41 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (34).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-5).
Па категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 332 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 382 случая. Отклонението от предходната година е (-50).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 36 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 14 вероятни, 21 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 927 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2091 случая. Отклонението от предходната година е (-1164).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 36 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени, .
От началото на годината в страната са съобщени 1479 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1458 случая. Отклонението от предходната година е (21).
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната седмица е (0)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 526 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 544 случая. Отклонението от предходната година е (-18).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. са регистрирани 41 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 14 възможни, 24 вероятни, 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2996 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2999 случая. Отклонението от предходната година е (-3).
 Увеличи изображението
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).
През 41 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014