>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
46 седмица (2014-11-10 - 2014-11-16)

През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 46 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област Бургас. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 46 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 50 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
През 46 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на стрептококов менингит в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).

През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 396 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (96).
По категории съобщените случаи са: 39 възможни, 325 вероятни, 32 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 19107 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 35143 случая. Отклонението от предходната година е (-16036).
 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 45 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 183 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 182 случая. Отклонението от предходната година е (1).
 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 259 случая. Отклонението от предходната седмица е (-42).
По категории съобщените случаи са: 95 възможни, 161 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17655 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17594 случая. Отклонението от предходната година е (61).

 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 4 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 349 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 304 случая. Отклонението от предходната година е (45).
 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 46 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на йерсиниоза в област Варна. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (6).
През 46 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на кампилобактериоза в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 134 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 73 случая. Отклонението от предходната година е (61).
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 52 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 82 случая. Отклонението от предходната година е (-30).
През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 278 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 239 случая. Отклонението от предходната година е (39).
 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (4).
През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са : 1 вероятен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 3 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 324 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 311 случая. Отклонението от предходната година е (13).
 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 42 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (33).
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 5 случая. Отклонението от предходната година е (4).
.
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 335 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 387 случая. Отклонението от предходната година е (-52).
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 35 случая. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 16 вероятни, 17 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1105 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2334 случая. Отклонението от предходната година е (-1229).
 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 33 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени, .
От началото на годината в страната са съобщени 1636 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1575 случая. Отклонението от предходната година е (61).
През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната седмица е (-10)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 589 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 602 случая. Отклонението от предходната година е (-13).
 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. са регистрирани 62 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-14).
По категории съобщените случаи са: 21 възможни, 33 вероятни, 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3273 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3339 случая. Отклонението от предходната година е (-66).
 Увеличи изображението
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014