>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
34 седмица (2015-08-17 - 2015-08-23)

През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 34 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 33 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 34 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 34 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на пневмококов менингит в област Ямбол. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (3).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 3 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (3).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 4 случая на бруцелоза в област Кюстендил. Отклонението от предходната седмица е (-6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 35 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (34).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 76 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-40).
По категории съобщените случаи са: 7 възможни, 63 вероятни, 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18693 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17135 случая. Отклонението от предходната година е (1558).  Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случая на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на вирусен менингит и менингоенцефалит в област Бургас. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 120 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 132 случая. Отклонението от предходната година е (-12).
 Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 620 случая. Отклонението от предходната седмица е (-76).
По категории съобщените случаи са: 205 възможни, 398 вероятни и 17 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 12924 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12835 случая. Отклонението от предходната година е (89).  Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 14 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 177 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 233 случая. Отклонението от предходната година е (-56).  Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (2).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-13).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 13 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 120 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 98 случая. Отклонението от предходната година е (22).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 29 случая. За същия период през изминалата година са съобщени 43 случая. Отклонението от предходната година е (-14).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 12 случая на колиентерити.. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 216 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 210 случая. Отклонението от предходната година е (6).
 Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-8).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (2).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 23 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (9).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 260 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 239 случая. Отклонението от предходната година е (21).  Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 34 седмица на 2015 г. е регистриран 1 случай на лептоспироза в област Ловеч. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 27 случая. Отклонението от предходната година е (-14).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 11 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни, 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 153 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 246 случая. Отклонението от предходната година е (-93).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая Отклонението от предходната година е (2).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 35 случая. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 20 вероятни, 15 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 819 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 730 случая. Отклонението от предходната година е (89).  Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 51 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (14).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1038 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1062 случая. Отклонението от предходната година е (-24).
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 23 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 623 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 383 случая. Отклонението от предходната година е (240).  Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. са регистрирани 14 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 9 вероятни, 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3344 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2830 случая. Отклонението от предходната година е (514).  Увеличи изображението
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на туларемия Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 18 случая на туларемия. За същия период на миналата година в страната не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (18).
През 34 седмица на 2015 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014 2015