>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
30 седмица (2014-07-21 - 2014-07-27)

 През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 31 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 37 случая. Отклонението от предходната година е (-6).


През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (4).
През 30 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на стрептококов менингит в област Пловдив. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (-1).

През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 226 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-28).
По категории съобщените случаи са: 35 възможни, 167 вероятни, 24 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16507 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 31980 случая. Отклонението от предходната година е (-15473).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 7 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 113 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 126 случая. Отклонението от предходната година е (-13).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 611 случая. Отклонението от предходната седмица е (66).
По категории съобщените случаи са: 187 възможни, 406 вероятни и 18 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 10070 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9866 случая. Отклонението от предходната година е (204).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 17 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни, 15 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 161 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 137 случая. Отклонението от предходната година е (24).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 14 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (6).
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 90 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 49 случая. Отклонението от предходната година е (41).
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 39 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 58 случая. Отклонението от предходната година е (-19).
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 171 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 145 случая. Отклонението от предходната година е (26).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (8).
През 30 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на ку-треска в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 9 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-8).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 222 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 157 случая. Отклонението от предходната година е (65).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (-5).
От началото на годината в страната са регистрирани 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (9).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 13 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (6).
Па категории съобщените случаи са: 8 вероятни, 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 170 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 219 случая. Отклонението от предходната година е (-49).
През 30 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на менингококова инфекция в област Бургас. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 20 случая. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 5 възможни, 8 вероятни, 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 658 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1676 случая. Отклонението от предходната година е (-1018).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 47 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (21).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 46 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 790 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 674 случая. Отклонението от предходната година е (116).
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната седмица е (-5)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 303 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 393 случая. Отклонението от предходната година е (-90).

 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. са регистрирани 21 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-18).
По категории съобщените случаи са: 13 възможни, 18 вероятни, 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2762 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2792 случая. Отклонението от предходната година е (-30).
 Увеличи изображението
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 30 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014