>

English
Епидемиологичен бюлетин

Седмица: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Оперативен анализ на седмичната информация за разпостранението на заразните болести в България
37 седмица (2014-09-08 - 2014-09-14)

През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 37 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на бактериален менингит с друга етиология в област Хасково. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 41 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 40 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (2).
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са регистрирани 2 случая. За същия период на миналата година в страната е съобщен 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (1).

През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 65 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-9).
По категории съобщените случаи са: 9 възможни, 53 вероятни, 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17338 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 32759 случая. Отклонението от предходната година е (-15421).
 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 9 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 8 вероятни, 1 потвърден..
От началото на годината в страната са съобщени 156 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 158 случая. Отклонението от предходната година е (-2).
 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 507 случая. Отклонението от предходната седмица е (-83).
По категории съобщените случаи са: 143 възможни, 353 вероятни и 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 14589 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14388 случая. Отклонението от предходната година е (201).
 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 15 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 289 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 241 случая. Отклонението от предходната година е (48).

 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).


През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на йерсиниоза в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (7).

През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 106 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 64 случая. Отклонението от предходната година е (42).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 48 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 71 случая. Отклонението от предходната година е (-23).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 231 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 206 случая. Отклонението от предходната година е (25).
 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 8 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (7).

През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (-1).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 5 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-9).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 262 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 251 случая. Отклонението от предходната година е (11).
 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 2 случая на лептоспироза в областите Варна и Ловеч. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са регистрирани 31 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (25).
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая на листериоза. За същия период през изминалата година са регистриран 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 9 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-21).
Па категории съобщените случаи са: 5 вероятни, 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 306 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 368 случая. Отклонението от предходната година е (-60).
През 37 седмица на 2014 г. е регистриран 1 случай на менингококова инфекция в област Силистра. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е възможен.
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (1).
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната седмица е (-192).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 8 вероятни, 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 807 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1916 случая. Отклонението от предходната година е (-1109).
 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 61 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-29). По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1298 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 1217 случая. Отклонението от предходната година е (81).
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 21 случая. Отклонението от предходната седмица е (6)
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 440 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 501 случая. Отклонението от предходната година е (-61).
 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. са регистрирани 16 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 9 възможни, 6 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2866 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2890 случая. Отклонението от предходната година е (-24).
 Увеличи изображението
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната година е (-1).
През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи на туларемия. За същия период на миналата година в страната е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 37 седмица на 2014 г. няма регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

Архив за: 2010 2011 2012 2013 2014