Имунология Вирусология Епидемиология и надзор на заразните болести Микробиология Паразитология и тропическа медицина
ECDC EuroSurveillance Episouth BulBio Министерство на здравеопазването ProMED-mail WHO